Sporočila

Kadarkoli je možno, si moramo prizadevati, da ustvarjamo ustrezna sporočila za vsako nacionalno kampanjo, ki temeljijo na sklopu na jasnih »zahtev državljanov«. Vendar pa obstajajo tudi nekatera skupna naslovna sporočila, ki jih lahko vključujemo:

Prebojni akcijski načrti: Pričakujemo, da bodo voditelji držav vsake države, bogate in revne, prišli na vrh o pregledu MRC z jasnimi prebojnimi akcijskimi načrti za MRC. Ti načrti morajo vključevati pristope za povečanje in ohranjanje uspešnih strategij in pristopov manjšega obsega, raziskati morajo inovativne pristope k doseganju ciljev in oblikovati ustrezne, primerne in lastne strategije ter posege na podlagi posebnih potreb in okoliščin. Nič več »običajnega delovanja«, čas je za »nenavadno delovanje«.

Lokalizacija MRC: MRC je treba vključiti in integrirati v lokalne razvojne načrte; okrepiti je treba zmogljivosti lokalnih oblasti za prioritizacijo MRC in povečati dostop do informacij ter sodelovanje med državljani in lokalnimi oblastmi.

Odgovornost: Ti načrti morajo vključevati močan poudarek na usmerjanju odgovornosti od bogatih držav k revnim državam (na svetovni ravni) in od vlad k državljanom (na nacionalni in lokalni ravni), na vprašanje MRC za vse. V zameno pa moramo imeti jasno sporočilo in načrt, kako jih bomo opozarjali na to zavezo, ter moramo to sporočilo izražati glasno in pogosto. Državljani bodo opazovali njihove vlade in gospodarstva in jih smatrali odgovorne za te zaveze v naslednjih petih letih.

Cilj 8: Bogate države naj bi na vrhu predložile ambiciozne načrte s konkretnimi časovnicami in roki za povečanje prizadevanj za pomoč. Bogate države morajo izpolniti svoje obstoječe obveznosti glede pomoči, dati 0,7 odstotka, za kolikor so se zavezale, in zagotoviti, da je pomoč v skladu s pogosto dogovorjenimi načeli o učinkovitosti pomoči, kot so v Agendi iz Akre.
Ti načrti morajo spoštovati prostor politik revnih držav in vključevati mehanizme odgovornosti za dostavo pomoči, vključno z mehanizmi za spremljanje in popravnimi mehanizmi. Poleg tega bi naj izid vrha vključeval preboj v korist revnih držav na trgovinskih pogajanjih iz Dohe.

Neenakost: MRC so za vsakogar. Ne bomo sprejeli neenakosti na nobenem področju, naj bo to spol, prostorska neenakost, etnična neenakost (vključno s pravicami domorodnih ljudstev in nižjih kast) ali v zvezi z invalidnimi osebami.

MRC so dosegljivi: Velik napredek je bil dosežen v zadnjem desetletju tudi v najrevnejših državah in večina MRC je še vedno dosegljivih v večini držav, če so politike in implementacijski mehanizmi, ki so odgovorni za revne, primerni. V državah, kjer so vlade primerno ukrepale, so uspehi sledili. Če se to še naprej širi in nadaljuje, ni nobenega razloga, zakaj se ti uspehi ne bi ponovili v naslednjih petih letih.

Leto 2010 ni začetek »novega in negotovega« potovanja proti MRC: Je prej točka »oskrbe z gorivom« na potovanju, ki traja že deset let - več kot dovolj dolgo, da smo videli, da MRC delujejo. Naslednjih pet let so zadnja faza na tem potovanju; kar je potrebno, ni nov sklop načrtov, ampak izvajanje jasnih načrtov za doseganje prvotno dogovorjenega cilja potovanja do leta 2015, kateri temeljijo na učenju iz prvega desetletja.

Moč ljudi: Mi kot posamezniki, ki delujejo skupaj, imamo moč vplivati na ta proces, vendar moramo sodelovati dovolj zgodaj in odločno, da bi se to zgodilo.