Kaj je iniciativa 'Vstani in ukrepaj'?

'VSTANI in UKREPAJ' je globalni poziv, s katerim izkažemo podporo cilju odprave revščine ter uresničevanja in preseganja Milenijskih razvojnih ciljev.

V drugi polovici oktobra (v letu 2009 od 16. do 18. oktobra) ljudje dejansko in simbolično VSTANEJO in UKREPAJO s tem, ko z različnimi AKTIVNOSTMI od svojih vlad zahtevajo izpolnitev obljube o odpravi skrajne revščine.

Pred dvema letoma se je na poziv 'VSTANI' odzvalo preko 43 milijonov ljudi, s čimer so postavili prvi in največji Guinessov svetovni rekord te vrste, lansko leto pa je gibanje preraslo na preko 116 milijonov. Letošnje leto se je iniciativi 'VSTANI' pridružilo 173 milijonov ljudi in ponovno preseglo Guinessov svetovni rekord iz leta 2008.