Ocena uspešnosti kampanje

Menimo, da je bila kampanja v Sloveniji uspešna. Priključile so se predvsem osnovne šole, ki so izvedle številne dogodke posvečene iniciativi Združenih narodov 'Vstani in ukrepaj' (Stand Up and Take Action). Tako se je okrog 4.000 otrok in mladostnikov zavzelo za odpravo revščine ter krepilo vrednote solidarnosti, pomoči drugim in družbene odgovornosti. Prav te vrednote so ene ključnih za boljši jutri.