Sodelujoče šole

Šola

 Dejavnost

OŠ Toneta Čufarja, Maribor  V sodelujočem razredu so se pogovarjali o revščini in o načinih, kako bi lahko pomagali ubogim.
OŠ dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini  Zbirali so stara oblačila in se pogovarjali o pomenu pomoči revnim.
OŠ Toneta Tomšiča Knežak  Prebrali so obljubo proti revščini in se zavzeli za boj proti njej.
OŠ Belokranjskega odreda Semič  Izdelali so razredni plakat o revščini.
OŠ Odranci  Pogovarjali so se o revščini, pisali pesmi in pripravili radijski program.
OŠ Fokovci  Izvedli so dve delavnici, s katerimi so želeli povečati zavedanje o revščini.
OŠ Danile Kumar  Pogovarjali so se o ekstremni revščini.
OŠ Frankolovo  Pogovarjali so se o revščini v Afriki.
OŠ Antona Žnideršiča  Pogovarjali so se o revščini.
OŠ Šmarjeta  Zbirali so denar za revne otroke v Afriki.
GESŠ Trbovlje  Izvajali so različne aktivnosti za boj proti revščini.
OŠ Franca Rozmana-Staneta, Ljubljana  Pod našim vodstvom so sodelovali v dveh delavnicah o revščini in boju proti njej.
OŠ Šmartno pod Šmarno goro  Predstavitev Zambije, njene kulture in problemov; delavnice, kjer so izdelovali razne predmete značilne za Afriko; delavnice na temo humanitarnih akcij.
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece  Pouk na tematiko boja proti revščini.
Podružnica OŠ Prevorje  Izdelava plakata na temo revščine in ogled filma 'Za srce Afrike'.
OŠ Elvire Vatovec Prade  Zbirali so oblačila za revne, pisali in risali.
OŠ Ledina  Pisanje umetnostnih besedil in risanje na temo boja proti revščini, izdelava plakatov, ogled filma, obdaritev brezdomcev.
OŠ Jurija Dalmatina Krško  Prebrali so obljubo proti revščini in se zavzeli za boj proti njej.
OŠ Log - Dragomer  Pogovarjali so se o revščini otrok po svetu, izdelali plakat in napisali pravljico.
OŠ Antona Globočnika  Zbrali 300 € za letno šolnino dečka v Tibetu v sodelovanju z Unicefom, izdelava plakatov.
OŠ Podgora Kuteževo  Risali na temo revščine.
OŠ Bežigrad, Ljubljana  Izdelava plakatov na temo revščine.