Vstani in ukrepaj 2008

V Sloveniji se je izvedlo 28 dogodkov, kar pomeni nekaj več kot 4.000 udeležencev, večinoma otrok in mladostnikov iz slovenskih šol.

Lansko leto je sodelovalo nekaj več kot 1.000 udeležencev, kar pomeni, da smo naše gibanje početverili.

Za naslednje leto imamo cilj, da bo v Sloveniji vstalo in ukrepalo najmanj 8.000 ljudi.

Po vsem svetu pa je sodelovalo nekaj manj kot 117 milijonov ljudi, kar znaša skoraj 2% svetovnega prebivalstva.

Izjemno število udeležencev, glede na lanskih 43 milijonov, kar jasno kaže, da se ljudje po svetu vedno bolj zavedajo nujnosti boja proti revščini.