Upri se revščini

Vstani in ukrepaj

Ko se bodo svetovni voditelji zbrali na septembrskem vrhu Združenih narodov (ZN) z namenom pregleda milenijskih razvojnih ciljev (MRC), jim bodo glasovi njihovih državljanov sledili in jim glasno in jasno govorili: »Ne bomo več pri miru in tiho glede revščine in neizpolnjenih obljub, da se bo končala!«

Zahteve in pričakovanja državljanov po kontinentih in državah, ki jih bo videti in slišati skozi vse leto 2010, bodo dosegle vrhunec v akciji »Vstani 2010«. Akcija »Vstani 2010« bo potekala tri dni s pričetkom v petek, 17. septembra, do nedelje, 19. septembra.

Vrh o pregledu MRC nam ponuja kot MRC aktivistom edinstveno priložnost, da delujemo in celo vplivamo na politično in medijsko pozornost, ki spremlja priprave na srečanje in srečanje samo. Prestavitev akcije »Vstani« na vikend pred vrhom nam bo omogočila, da bomo vodili naše dejavnosti skozi leto do odmevne akcije »Vstani« z neposredno povezavo in s posebnim namenom vplivanja na dogajanje na vrhu. Omogočila nam bo tudi, da bomo osredotočili naše dejavnosti in delo v letu 2010 na poseben politični moment ter da bomo oblikovali jasne in smotrne politične zahteve o tem, kaj želimo, da naše različne vlade in delegacije naredijo med pripravami na vrh, in kaj pričakujemo, da na samem vrhu dosežejo.

Datumi

17. – 19. september 2010: trije dnevi akcije, ki bodo omogočili vsem državljanom in vsem, ki bodo želeli biti del akcije, da se organizirajo in sodelujejo na številnih dogodkih, ustreznih akcijah in pobudah, da pokažejo svojo podporo doseganju MRC in da se slišijo njihovi glasovi, ki izražajo svoje zahteve od delegacij, sodelujočih na vrhu.

V obdobju teh treh dni spodbujamo ljudi in njihove organizacije, da se še naprej vključujejo v akcijo »Vstani!«, v svoje dogodke vključujejo zaobljubo akcije in kadar je mogoče, povabijo medije za medijsko pokrivanje svojih prireditev in pobud. Zaobljuba akcije »Vstani« bo letos prilagojena skladno z novim časom in se bo izrecno sklicevala na MRC. Kot vedno pa je treba zaobljubo prilagoditi, da vključuje ustrezno sporočilo glede na vsako sodelujočo organizacijo ali skupino.

En dan enotne globalne akcije: Vstani, ukrepaj, zbudi pozornost za MRC!

18. september 2010 – Vstani, ukrepaj, zbudi pozornost za MRC!: Sprejeta je bila ideja, ki je prišla pred kratkim od afriških aktivistov iz Malavija, da bomo čez ves dan 18. septembra »zbujali pozornost za MRC!«

Po vsem svetu spodbujamo ljudi, da sodelujejo v skupni globalni akciji, ki je zasnovana tako, da pridobi javno, politično in medijsko pozornost, in zagotovijo, da je globalno gibanje v podporo MRC vidno in slišano v vsakem kotičku sveta.

Upamo, da bomo videli široko udeležbo v tej globalni akciji, in pozivamo vse, naj razmišljajo o ustvarjalnih načinih zbujanja pozornosti, ki pa so prav tako pomembni za njihovo posebno področje ali obseg dela. Primeri idej zbujanja pozornosti vključuje zbiranje državljanov na javnem mestu, ki udarjajo z žlicami po kovinskih ploščah in tako prikazujejo lakoto; predstavniki cerkev in svetišč se lahko dogovorijo, da zvonovi zvonijo ob istem času na ta dan po mestih po vsej državi; lokalni glasbeniki se lahko zberejo, da bi igrali na svoje instrumente na inovativnih lokacijah - afriški bobnarji na Mt. Kilimanjaro; francoski nacionalni orkester z vrha Eifflovega stolpa; nogometni navijači v Južni Afriki bi igrali na njihove lokalne »vuvuzelas« trobente na nogometnih tekmah tisti konec tedna. Na voljo bo tudi spletna akcija, ki bo omogočala ljudem, da bodo zbujali pozornost preko spleta in z uporabo mobilnih telefonov.

Možnosti za kreativno zbujanje pozornosti so ogromne in ta akcija je dostopna vsem ter jo je mogoče enostavno prilagoditi, da bo ustrezna in odmevna.

Štetje in Guinnessov svetovni rekord

Letos zaradi edinstvene narave akcije »Vstani 2010« milenijska kampanja ZN ne bo štela udeležencev in ne bo vezala to akcijo na Guinnessov svetovni rekord. Čeprav ne bomo šteli posameznikov, pa bomo še vedno spodbujali udeležence, da nas obvestijo o svojih dogodkih, kje se dogajajo, kdo sodeluje in kakšni so želeni rezultati. To nam bo omogočilo, da bomo še naprej sporočali približno število držav, število dogodkov, ki pokrivajo široko področje, raven podpore, globalnega sodelovanja in političnega vpliva akcije »Vstani 2010«.

Tematski poudarek in želeni rezultati

Dogovorjeno je bilo, da bo skupni rezultat, za katerega si bomo prizadevali skozi vse leto 2010, da bo vsaka država na vrhu izročila »prebojni načrt za MRC«.

Zahtevali bomo, da bodo regije in države izdelale »prebojne akcijske načrte« in da bodo ti načrti predstavljeni, obravnavani in sprejeti kot del rezultatov na septembrskem vrhu. Proces vključevanja in oblikovanja teh »prebojnih načrtov« bo potekal skozi vse leto, od januarja do junija. Vsaka nacionalna kampanja bo opredelila ključne trenutke v celotnem letu, ki se na regionalni in nacionalni ravni zavzemajo za in vplivajo tako na proces, kot tudi na pridobivanje sporočila.

Ti načrti morajo vključevati močan poudarek na usmerjanju odgovornosti: od bogatih držav k revnim državam (na svetovni ravni) in od vlad k državljanom (na nacionalni in lokalni ravni), na vprašanje MRC za vse. Obravnavati je treba tudi vprašanje neenakosti na vseh področjih, vključno s spolom, prostorsko neenakostjo, narodnostjo vključno z domorodnim prebivalstvom, kastami in invalidnostjo. Poleg tega morajo ti načrti vključevati konkretne predloge za izvajanje premagovanja zadržkov na lokalni ravni in omogočati državljanom spremljanje vladnega izvajanja dejavnosti tako na nacionalni kot tudi na lokalni ravni. Vlade bogatih držav naj bi na vrhu predložile ambiciozne načrte s konkretnimi časovnicami in roki za povečanje prizadevanj za pomoč in izboljšanje njihove učinkovitosti v skladu z okvirno akcijsko agendo iz Akre.