Vstani in ukrepaj 2009

16. oktober 2009 - V Mestnem muzeju se je odvil dogodek 'Vstani in ukrepaj', ki sta ga organizirali Slovenska filantropija in Društvo za Združene narode za Slovenijo. Namen dogodka je ozaveščanje javnosti o pomenu Milenijskih razvojnih ciljev. Na njem je Slovenska filantropija premierno predstavila dokumentarni film z naslovom 'Biti ženska v Ugandi' (produkcija Studia 12). Ženske v Ugandi se spopadajo z neenakostjo med spoloma, ki je pogosto posledica slabe izobrazbe. Skoraj polovica deklet zaradi prezgodnje nosečnosti ne dokonča osnovne šole.

Ob tej priložnosti je predsednik Republike Slovenije Danilo Türk povedal, da je izobraženost žensk izjemnega pomena za uravnotežen razvoj v posamezni državi in pogoj za spremembe tudi na drugih področjih, ki zadevajo enakopravnost spolov. V nadaljevanju je Bojko Bučar, predsednik Društva za Združene narode za Slovenijo, predstavil publikacijo o Milenijskih razvojnih ciljih, ki bo v pomoč mentorjem in mentoricam na osnovnih in srednjih šolah.

Sledila je okrogla miza z naslovom "Zagotavljanje enakosti med spoloma in opolnomočenje žensk v državah v razvoju". Na njej je Violeta Neubauer iz Urada za enake možnosti Vlade RS je poudarila, da revščina ne sme biti razlog za diskriminacijo žensk in da mora biti enakost spolov prioriteta pri razvojnem sodelovanju. Milica Antić Gaber iz Filozofske fakultete je opolnomočenje žensk označila kot sposobnost žensk, da krojijo lastno usodo. Dunja Obrsnel iz Slovenske filantropije pa je opozorila, da do sedaj še ni nobenega napredka na področju zdravja žensk in novorojenčkov in ob tem poudarila pomembno vlogo nevladnih organizacij pri borbi za spolne in reproduktivne pravice žensk. Okroglo mizo je zaključila Maja Ladič iz Mirovnega inštituta, ki je predstavila projekt Ženskega centra v Ruandi, ki je pozitiven primer uresničevanja enakosti med spoloma in opolnomočenja žensk.

Zbrani so se strinjali, da je treba ideje izražene na tem dogodku pretvoriti v konkretne politične akcije.