Sedaj je pravi čas, da okrepimo klice

Ban Ki-moonSporočilo generalnega sekretarja Združenih narodov, Ban Ki-moona, ob svetovnem dnevu boja proti revščini, 17. oktober 2009

Dunaj, 17. oktober - Na današnji dan priznavamo dnevni boj in prispevek tistih, ki živijo v revščini, in se zavezujemo k povečanju prizadevanj za odpravljanje te tegobe enkrat za vselej.

V času večstranske globalne krize imajo najrevnejši in najbolj ranljivi posebno pravico do naše pozornosti. Zavedamo se, da v kakršni koli recesiji, ta najprej in najbolj prizadene prav revne. Po zadnjih ocenah naj bi letos globalna ekonomska kriza zahtevala izgubo vsaj 50 milijonov služb. Pričakuje se, da bo v letu 2009 100 milijonov novih ljudi padlo pod prag revščine. Klimatske spremembe dodatno otežujejo položaj.

Tema letošnjega dneva »Otroci in družine se izrekajo proti revščini« sovpada z dvajseto obletnico Konvencije o otrokovih pravicah. Potrjujemo, da je vlaganje v otroke in varovanje njihovih pravic ena od najbolj zanesljivih poti odpravljanja revščine.

Čeprav živimo v svetu obilja, so otrokove potrebe potisnjene na stranski tir. Milijoni otrok so še vedno oropani možnosti do izobrazbe. Veliko pa je tudi takih, katerim grozi izpad iz šolskega sistema. Najbolj ogrožene so prav deklice.

Prav tako se zavedamo, da pametna skupna vlaganja za dosego Milenijskih razvojnih ciljev lahko pripomorejo h korenitim spremembam. Na področjih, na katerih so se povečala globalna vlaganja, kot so na primer AIDS, tuberkuloza, malarija in s cepljenjem obvladljive bolezni, smo dosegli spodbuden napredek. Viden napredek smo dosegli tudi pri zmanjševanju smrti otrok mlajših od petih let. Ta izboljšanja sugerirajo, da lahko z vlaganjem na ključna področja kot so osnovna izobrazba, osnovna infrastruktura in zdravje mater, dosežemo napredek tudi pri tistih Milenijskih ciljih, pri katerih je bil le-ta doslej najmanjši.

Sistem Združenih narodov se sooča s krizo na različnih frontah; spodbuja preskrbljenost s hrano, grajenje zelene ekonomije, zagotavljanje močnejših varnostnih omrežij in izpostavlja globalni pakt o službah. Prav tako razvijamo sistem GIVAS (Global Impact Vulnerability Alert System), s katerim želimo prispevati k ustanovitvi omrežne storitve za zbiranje in analiziranje aktualnih podatkov.

Smo na kritični točki v boju proti revščini. Sedaj je pravi čas, da okrepimo klice ranljivih in zagotovimo, da bo svet sledil svojim prisegam. S pravimi vlaganji in konkretnimi akcijami lahko gradimo na svojih pridobitvah, izpolnimo svoje zaveze in zagotovimo, da ima lahko vsak moški, ženska ali otrok možnost kar najbolje izkoristiti svoje sposobnosti.

Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju