Pogajalci pripravili podnebni sporazum, potrdili ga bodo ministri

Osnutek podnebnega sporazuma bodo predvidoma potrdili na sklepnem plenarnem zasedanju, ki ga bo vodil francoski zunanji minister Laurent Fabius. Dokument bodo nato predali v politična pogajanja na ministrski ravni, ki se bodo začela v ponedeljek. (Foto - Reuters)6. december 2015 - Pogajalci držav udeleženk mednarodne podnebne konference v Parizu so predložili osnutek sporazuma, o katerem bodo začeli razpravljati na ministrski ravni.

Glavni slovenski pogajalec Zoran Kus je dejal, da so objavili dokument, ki je nastal po štirih dneh tehničnih pogajanj. Gre za 48 strani, od tega 21 strani zajema osnutek sporazuma, 22 strani sklep konference, pet pa aneks, ki zajema izjave pogodbenic, ki so želele, da se njihova stališča izrazijo še v posebnem dokumentu.

Osnutek podnebnega sporazuma bodo predvidoma potrdili na končnem plenarnem zasedanju, ki ga bo vodil francoski zunanji minister Laurent Fabius. Dokument bodo nato predali v politična pogajanja na ministrski ravni, ki se bodo začela v ponedeljek.

V tehnična pogajanja so šli malo bolj ambiciozno, kot je bil na koncu izkupiček, je priznal Kus. "Pričakovalo se je, da bomo vsaj nekaj vsebin končali, kar bi se izrazilo v krajšem osnutku. So pa nastavki pogajanj takšni, da bodo ministrom omogočili lažje razrešitev odprtih vprašanj," je povedal Kus. O odprtih političnih vprašanjih, kaj bo pravno obvezujoče in kaj ne, pa morajo odločiti ministri.

"Smo bliže sporazumu, čeprav možnosti še vedno ostajajo v dokumentu. Tehnični skupini nekih večjih vsebinskih težav ni uspelo razrešiti, a so razprave že nakazale mogoče rešitve, ki smo jim bliže. Te niso bile izražene v dokumentu, temveč v razpravah," je dejal Kus in dodal, da se je razprava na tehničnih pogajanjih razplamtela med drugim o načelu človekovih pravic. Nekatere pogodbenice, predvsem EU, so vztrajale, da je treba te pravice zapisati v dokument.

"Burna razprava je potekala tudi glede blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja na te spremembe, pri čemer je bil poudarek, da je treba blaženje uravnotežiti z elementom prilagajanja. Razvite države bolj poudarjajo blaženje, države v razvoju pa prilagajanje ter izgube in škodo zaradi podnebnih sprememb," je še povedal Kus, ki je ocenil, da je bilo opaziti zbliževanje stališč ZDA s stališči EU-ja. Razkol pa se je pokazal znotraj držav v razvoju, ki so bile najprej enotne, zdaj pa so nekatere fleksibilnejše in zbližujejo stališča z razvitimi državami.

Konec prihodnji teden

Pariška podnebna konferenca, na kateri naj bi predstavniki 196 pogodbenic Okvirne konvencije ZN-a o spremembi podnebja (UNFCCC) oblikovali nov svetovni podnebni sporazum, se bo končala 11. decembra. Cilj novega sporazuma je omejiti dvig temperature na največ dve stopinji Celzija do konca stoletja.

Vir: RTV SLO