Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon: sporočilo ob svetovnem dnevu vode, 22. marec

Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon. (Foto - ZN)22. marec 2015 - Letos, ko se Združeni narodi pripravljajo na septembrsko sprejetje nove razvojne agende za obdobje po letu 2015, svetovni dan vode izpostavlja bistveno in povezano vlogo vode. Na vodo se zanašamo pri javnem zdravstvu in pravičnem razvoju, bistvena je za energetsko in prehransko varnost ter podpira delovanje industrij.

Nastop podnebnih sprememb, naraščajoče povpraševanje po omejenih zalogah vode v kmetijstvu, industriji in mestih ter naraščajoče onesnaževanje na številnih območjih pospešujejo vodno krizo, ki je lahko naslovljena le z več-sektorskim, celostnim načrtovanjem in politikami – mednarodno, regionalno in globalno.

Med najbolj prednostne zadeve spadata dostop do neoporečne pitne vode in sanitarij. Kljub napredku v okviru milenijskih razvojnih ciljev, sprejetih leta 2000, približno 750 milijonov ljudi – več kot ena desetina svetovne populacije – ostaja brez dostopa do napredne vodne oskrbe. Prizadeti so zlasti ženske in otroci, saj zaradi tega pomanjkanja ni ogroženo samo njihovo zdravje, temveč ti tudi izgubljajo znatno število ur z neproduktivnim – in včasih nevarnim – pridobivanjem vode.

Statistika na področju sanitarij je še manj spodbudna. Približno 2,5 milijardi ljudi še vedno živi brez naprednih sanitarij, milijarda ljudi pa odvaja na prostem, kar uvršča področje sanitarij med najmanj uspešno področje milenijskih razvojnih ciljev. Ne moremo doseči sveta polnega dostojanstva, zdravja in blaginje za vse, dokler ne naslovimo te nujne potrebe.

Našo vzdržno prihodnost ogrožajo tudi podnebne spremembe, zaradi česar se države članice Združenih narodov trudijo, da bo decembra v Parizu dosežen pomemben, univerzalen podnebni dogovor. V prihajajočih letih se bodo morali izpusti toplogrednih plinov znatno zmanjšati za preprečevanje najhujših vplivov podnebnih sprememb, ki vključujejo spremenjene vremenske vzorce in grožnjo pomanjkanja vode v večjih delih sveta.

Za naslavljanje izzivov, povezanih z vodo, moramo delovati v duhu nujnega sodelovanja, biti moramo odprti za nove ideje in inovacije ter pripravljeni deliti rešitve, ki jih vsi potrebujemo za vzdržno prihodnost. Na tak način lahko končamo revščino, pospešujemo svetovno blaginjo in dobrobit, varujemo okolje in se zoperstavljamo grožnjam podnebnih sprememb.

Prevedla: Kaja Primorac