Poročilo ZN: zaobljube o reševanju ljudi iz revščine ostajajo neizpolnjene

17. september 2009 – Po poročilu ZN vlade ne bodo uspele izpolniti finančnih obveznosti glede pomoči državam v razvoju, da bi se izvile iz revščine. Prav tako do leta 2015 ne bodo izpolnile drugih dogovorjenih ciljev glede boja proti lakoti in drugim socialnim problemom.

Poročilo z naslovom 'Okrepitev globalnega partnerstva za razvoj v času krize', ki ga je pripravila delovna skupina za spremljanje uresničevanja Milenijskih razvojnih ciljev (Millenium Development Goals Gap Task Force), sporoča, da so globalne zaveze o boju proti revščini najpomembnejše ravno v času, ko se svet srečuje s finančno in gospodarsko krizo, podnebnimi spremembami ter prehransko krizo.

V poročilu je izpostavljeno, da je skupina držav G8 zagotovila manj finančne pomoči na letni ravni, kot je bilo dogovorjeno leta 2005 na vrhu v Gleneaglesu. Razkorak znaša 35 milijard dolarjev letno, od tega 20 milijard dolarjev premalo pomoči za Afriko, četudi je nivo razvojne pomoči v letu 2008 presegel prejšnja leta.

Namestnica generalnega sekretarja, Asha-Rose Migiro, je na razgrnitvi poročila na sedežu ZN v New Yorku izjavila: »Dosegli smo viden napredek pri krepitvi globalnega partnerstva za razvoj preden se je začela finančna in gospodarska kriza. Zdaj potrebujemo nov zagon, da se zoperstavimo krizi, ki lahko ogrozi že dosežene cilje.«

Migirova je izpostavila učinke globalne recesije, pomanjkanje hrane, pričakovano pandemijo gripe in podnebne spremembe kot glavne ovire pri uresničitvi Milenijskih razvojnih ciljev. Opozorila je tudi, da bi vlade znale podleči skušnjavi osredotočiti se v času krize zgolj na ožje problemske sklope. Poudarila je, da bi to bila napaka, saj so nas nedavni dogodki naučili, da smo vsi povezani.

Delovno skupino za spremljanje uresničevanja Milenijskih razvojnih ciljev (MDG Gap Task Force), ki združuje več kot 20 agencij ZN, Mednarodni denarni sklad, Svetovno banko, Svetovno trgovinsko organizacijo in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), je ustanovil generalni sekretar Ban Ki-moon leta 2007. Delovna skupina spremlja globalne zaveze glede razvojne pomoči, mednarodne trgovine, odpisov dolgov in napredek pri omogočanju dostopa do nujnih zdravil in tehnologije.

Migirova je ob razgrnitvi poročila za leto 2009 izjavila, da so Milenijski razvojni cilji več kot samo nabor ciljev, »… so slavnostna obljuba najrevnejšim in najbolj ogroženim.«

Vir: Informacijski center ZN