Dvomljivci so v večini

Evropejci se strinjajo glede skodljivih vplivov, ki jih imajo podnebne spremembe za svet. (Foto - EPA)9. december 2009 - Medtem ko se je v Københavnu začel svetovni vrh o podnebju in se vrstijo razprave o tem, da bo vsaka druga vrsta nemara izumrla, da bodo milijoni ljudi postali brezdomci in cele države potonile v morje, se je svetovno mnenje zavedelo katastrofalnih posledic in nujnosti ukrepanja - in vendar javnomnenjske raziskave kažejo, da si večina ljudi še vedno zatiska oči glede resnosti razmer. Evropejcem je na splošno več mar za podnebne spremembe kakor Američanom: od štirih prebivalcev ZDA kar trije zanikajo vznemirljivo dogajanje v okolju in samo 27 odstotkov jih v spreminjajočem se podnebju opaža »veliko grožnjo«. Raziskavo Harris/Financial Times so pred kratkim opravili v petih evropskih državah (Franciji, Nemčiji, Britaniji, Španiji in Italiji) in v Združenih državah Amerike, vanjo pa je bilo vključenih več kot 6000 ljudi.

Evropejci se strinjajo glede škodljivih vplivov, ki jih imajo podnebne spremembe za svet. Več kot devet desetin odraslih v petih največjih državah članicah Evropske unije in nekaj manj v ZDA zaznava klimatske spremembe kot grožnjo. Skoraj polovica Italijanov in Francozov ter približno tretjina Špancev in Britancev pojmujeta spreminjajoče se podnebje kot veliko grožnjo; toda enakega mnenja sta samo eden izmed štirih Američanov in še manj (23 odstotkov) Nemcev. Ko gre za vrhunski sestanek v Københavnu so vsaj trije med petimi Evropejci prepričani, da bi moral biti podpis nove pogodbe na vrhu seznama prednostnih nalog: več kot tretjina vprašanih v Italiji in Franciji, več kot četrtina Nemcev in Špancev in eden od petih Britancev poudarjajo, da je to prioriteta. Ta podatek pa je bistveno nižji v Združenih državah - 14 odstotkov.

Kdo varčuje?

Ob spraševanju, kako ljudje sami prispevajo k zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje v vsakdanjem življenju, so Britanci, Francozi, Italijani in Španci med glavnimi tremi ukrepi našteli: ugašanje luči v svojih domovih (od 77 do 85 odstotkov), recikliranje (od 73 do 81 odstotkov) in nadomeščanje običajnih žarnic z energetsko varčnimi žarnicami (od 65 do 76 odstotkov). V Nemčiji so na prva mesta uvrstili ponovno uporabo predmetov (63 odstotkov), uporabljanje energetsko varčnih naprav (63 odstotkov) in ugašanje luči (61 odstotkov). Kar se tiče zmanjševanja škodljivih vplivov Američani več ugašajo luči v svojih domovih (78 odstotkov), več reciklirajo in večkrat uporabljajo stare izdelke (66 odstotkov).

Na vprašanje, kako se obnaša njihov delodajalec in kako prispeva k zmanjševanju vplivov na okolje, je večina Francozov, Špancev in Italijanov odgovorila, da ne naredi dovolj in da bi bilo mogoče narediti več. Več kot polovica Britancev, Američanov in Nemcev pa sodi, da je prispevek njihovega delodajalca na okoljskem področju primeren. Pri podrobnejšem spraševanju je anketa pokazala, da podjetja prispevajo k okolju predvsem z ugašanjem luči (od 36 do 50 odstotkov) in naprav (od 30 do 44 odstotkov) ter z recikliranjem (od 28 do 49 odstotkov).

Pri sklopu vprašanj, ki se nanašajo na zaskrbljenost ljudi za okolje, se je pokazalo, da večina vprašanih v Franciji, Nemčiji in Britaniji, polovica v Italiji ter večina v ZDA in Španiji ni pripravljena plačati višjega davka zaradi zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Bi želeli, da bi bil izdelek opremljen s podatki o izpustih toplogrednih plinov v procesu izdelovanja? Večina Francozov, Špancev, Italijanov in Nemcev bi si te podatke želela, v Britaniji pa je javnost razdeljena: 40 odstotkov se jih strinja, 44 odstotkom je vseeno.

Medtem ko velika večina prebivalcev petih največjih evropskih držav in ZDA izjavlja, da iščejo »zelene« izdelke, ki v manjši meri uničujejo okolje, pa se podatki razlikujejo, ko jih v nadaljevanju pobarajo o tem, ali bi to počeli tudi, če bi morali zanje plačati več. Delež tistih, ki bi bili zaradi okolja pripravljeni odšteti nekoliko več denarja, se giblje med 15 in 24 odstotki.

Čigava odgovornost?

Pretežni del ljudi je prepričan, da je boj zoper podnebne spremembe skupna odgovornost vlad, poslovnega sveta, posameznikov in nevladnih organizacij. Tako je odgovorila večina vprašanih v ZDA, Španiji, Franciji, Nemčiji in Britaniji, pa tudi skoraj polovica Italijanov. Eden od treh Italijanov, približno četrtina Špancev in Britancev ter eden od petih Nemcev mislijo, da je največja odgovornost vlad. V Franciji je vsak peti odrasli povedal, da so najbolj odgovorna podjetja, 13 odstotkov Američanov pa je odgovorilo, da so za ohranjanje okolja najbolj odgovorni posamezniki.

Ko gre za dilemo, katere države prispevajo največ škodljivih izpustov in katere bi jih morale najbolj omejiti, se dva od treh vprašanih v Britaniji in v ZDA strinjata, da je največji onesnaževalec z ogljikovim dioksidom Kitajska. S tem se strinjajo tudi tri četrtine ljudi v Nemčiji, Italiji in Španiji, v Franciji pa kar 80 odstotkov vseh, ki so bili vključeni v raziskavo. Podobno je približno 70 odstotkov Italijanov, Francozov, Špancev in Nemcev menilo, da bi morale izpuste najbolj zmanjšati Združene države, s trditvijo pa se strinja samo polovica Britancev in le dva od petih Američanov.

Okoli 63 odstotkov Francozov in Nemcev je prepričanih, da je v zahodnem svetu Evropa vodilna sila v boju proti podnebnim spremembam. V drugih državah EU se s trditvijo strinjata dva od petih vprašanih, polovica se jih ni opredelila. V ZDA se glede tega vprašanja nista izrekli dve tretjini ljudi. Pri vprašanju glede odvisnosti evropskih držav od uvoza energije, raziskava ni zaznala razlik glede na leto 2006 in mnenj, da bi morali zmanjšati uvožene količine nafte in zemeljskega plina.

Vir: Delo