Primer dobre prakse: UNICEF Slovenija

Spletna stran: http://www.unicef.si

Primarna naloga nacionalnih odborov je, da zbirajo sredstva za UNICEF programe pomoči otrokom v manj razvitih delih sveta. Leta 2009 je v spomladanskem času UNICEF Slovenija zbiral sredstva za nujno pomoč otrokom v Sudanu ter za cepljenje mater in otrok proti neonatalnemu tetanusu; poleti so se pridružili svetovni kampanji Ustavimo malarijo; jeseni 2009 bodo začeli zbirati sredstva za pomoč najbolj ogroženim otrokom, ki živijo na ulicah Ruande, kar podpira Ministrstvo za zunanje zadeve RS; pozimi pa bodo zbirali sredstva za programe, ki jih UNICEF zagotavlja v 156 državah v razvoju ter jih financira iz splošnega sklada. Poseben program, ki ga pri organizaciji izvajajo že nekaj let, je program rednih mesečnih darovalcev. Ta program se imenuje Starši otrok sveta; sredstva, zbrana preko tega programa, pa gredo prav tako v UNICEF-ov splošni sklad. Med mladimi in starejšimi v Sloveniji je vse več prostovoljcev, ki se aktivno vključujejo v različne projekte; med drugimi tudi v projekt Punčka iz cunj, pri katerem z izdelavo punčke prispevajo za cepljenje otroka v državah v razvoju.