Primer dobre prakse: Edirisa Slovenije

Ime projekta: Sposobnost branja – okno do znanja

Spletna stran: http://drustvoedirisa.wordpress.com

Nepismenost je v modernem svetu velika ovira tako v vsakdanjem kot v poslovnem življenju. Zato društvo Edirisa Slovenije, s finančno podporo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije RS, izvaja projekt »Sposobnost branja – okno do znanja«, katerega glavni cilj je razvijanje bralne kulture v podeželskem okolju jugozahodne Ugande. Ta projekt poleg opismenjevanja podeželskih otrok prispeva tudi k vzpodbujanju njihovega razmišljanja in ustvarjalnosti, h krepitvi njihove samozavesti in sodelovanja ter k uveljavljanju lastnega jezika in kulture.

Projekt sloni na otroški slikanici »Hišica z dvema oknoma« avtorice Marte Satler, članice društva, ki na izviren in prijeten način skozi otroške oči primerja življenje v Afriki in pri nas. Slikanica skuša razbijati naše predsodke in opozarjati, da tudi afriški vsakdan ponuja radost in veselje ter da za to še zdaleč ni potrebno materialno izobilje. Knjiga je napisana slovenščini ter prevedena v angleščino ter v jezik Rukiga, lokalni jezik jugozahodne Ugande. Na ta način želi društvo pripomoči tudi k vrednotenju lokalnega jezika, saj so knjige v jeziku Rukinga za otroke nedosegljive.

Predstavniki društva Edirisa Slovenija bodo otrokom na številnih delavnicah v ugandskih šolah skušali približati knjige tako, da jih bodo skupaj z otroci brali, se o njih pogovarjali, razmišljali in ugotavljali, kaj so se iz prebranega naučili. Pomen bralne kulture pa bodo predstavili tudi staršem in učiteljem. Poleg knjižice so izdali tudi priročnik, namenjen pedagoškim delavcem, ki naj bi jim v prihodnje pomagal razvijati bralno kulturo na afriškem podeželju. Poleg tega pa želi društvo šole, v katerih bodo izvajali delavnice, v prihodnosti opremiti tudi s preprostimi knjižnicami.

»Hišica z dvema oknoma« je v prvi vrsti namenjena ugandskim otrokom, a njena bogata idejna zasnova kar kliče k uporabi tudi v naših vrtcih in šolah, saj bi z njeno pomočjo najmlajši začutili utrip življenja svojih vrstnikov daleč stran.

Po vrnitvi iz Ugande bo Edirisa Slovenije nadaljevala z delavnicami med slovenskimi otroci na katerih jim bo poskušala približati življenje ugandskih otrok.