Primer dobre prakse: Mirovni inštitut, Ljubljana, Slovenija

Ime projekta: Krepitev moči Ženskega centra Nyamirambo (Kigali – Ruanda)

Spletna stran: http://www.mirovni-institut.si in www.nwc-kigali.org

Ženski center Nyamirambo (Nyamirambo Women’s Center) je skupina za samo-pomoč, ki jo sestavlja 18 žensk in deklet iz Kigalija (Ruanda). Članice skupine so stare od 18 do 41 let z različnimi stopnjami izobrazbe. Med njimi so tako nepismene ženske kot tudi študentke, in prihajajo iz različnih socio-kulturnih ter verskih okolij. Projekt se je razvil iz pilotskega projekta ob podpori Mirovnega inštituta in Ruandskega združenja univerzitetnih žensk (RAUW). Namen projekta je strateška krepitev moči Ženskega centra, da postane dolgoročno trajnostno vzdržen in dejavnik vpliva v lokalni skupnosti ter ruandski družbi. S tem projekt prispeva k nadaljnjemu razvoju inovativnega modela za krepitev civilne družbe v Ruandi na lokalni ravni. Ker je ekonomska krepitev moči ključnega pomena za izboljšanje položaja žensk, projekt poskuša okrepiti ženske predvsem ekonomsko, in sicer skozi različne socio-ekonomske aktivnosti, ki ustvarjajo dohodek ter zagotavljajo trajnostno vzdržnost skupine. Med tovrstne aktivnosti spadajo skupnostni turizem (“community-based tourism”), ki ga izvajamo v partnerstvu z agencijo New Dawn Associates, ter pridobivanje donacij za nakup hiše za dejavnosti centra. Projekt so finančno podprli Delegacija Evropske komisije v Ruandi, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ter Fundacija Open Society Institute.