Vstani in ukrepaj 2008

V Sloveniji se je izvedlo 28 dogodkov, kar pomeni nekaj več kot 4.000 udeležencev, večinoma otrok in mladostnikov iz slovenskih šol.

Lansko leto je sodelovalo nekaj več kot 1.000 udeležencev, kar pomeni, da smo naše gibanje početverili.

Za naslednje leto imamo cilj, da bo v Sloveniji vstalo in ukrepalo najmanj 8.000 ljudi.

Po vsem svetu pa je sodelovalo nekaj manj kot 117 milijonov ljudi, kar znaša skoraj 2% svetovnega prebivalstva.

Izjemno število udeležencev, glede na lanskih 43 milijonov, kar jasno kaže, da se ljudje po svetu vedno bolj zavedajo nujnosti boja proti revščini.

Dogodki v sklopu kampanje

Okrogla miza

17.10. je v prostorih Društva za Združene narode za Slovenijo potekala okrogla miza z naslovom 'Pomen razvojne pomoči za doseganje Milenijskih razvojnih ciljev'. Na njej so sodelovali trije gosti, in sicer Marija Adanja, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč pri MZZ-ju, prof. dr. Maja Bučar, izredna profesorica na FDV-ju, in Marjan Huč, koordinator Platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč - Sloga.

Vodenje kampanje je prevzelo Društvo za ZN za Slovenijo, ki je sodelovalo še z Informacijsko službo ZN na Dunaju, Slogo in Društvom prijateljstva Slovenija-Indonezija.

Udeležba je bila sicer majhna, vendar je v zameno potekal prijeten neformalni pogovor s sodelujočimi.

Gospod Marjan Huč je izpostavil pomembnost nadaljevanja prizadevanj in izpolnjevanja zastavljenih ciljev v okviru MDGs navkljub trenutni finančni krizi, ki v največji meri hromi gospodarstva držav v razvoju. Poudaril je, da bo potrebno za dosego slednjega v Sloveniji še dodatno intenzivirati sodelovanje med nevladnimi razvojnimi organizacijami in relevantnimi političnimi odločevalci. Slovenija kot nova država članica EU z neobremenjeno preteklostjo (brez kolonialnih vezi) lahko postane svetel vzgled ostalim novim državam članicam EU in tudi drugim razvitim državam.

Gospa Maja Bučar je spregovorila o izhodiščih, ciljih in načelih resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije, o ciljih in načelih, ki izhajajo iz članstva v EU. Gospa Marija Adanja pa je poudarila pomen mednarodnega sodelovanja Republike Slovenije. Učinkovitost razvojne pomoči gre z roko v roki z obljubami o večanju prispevkov za razvojno pomoč s strani držav članic EU. To je posebej pomembno za nove članice, ki so z vstopom v EU uradno postale države donatorke. S tem so sprejele tudi pomembne obveze o zagotavljanju višine razvojne pomoči 0,17 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2010 in 0,33 odstotka BDP do leta 2015, je pojasnila Marija Adanja in dodala, da se bo treba z nevladnimi organizacijami v prihodnje čim več pogovarjati in sodelovati.

Dejavnosti po osnovnih šolah

V kampanji je sodelovalo 22 šol, kar je pomenilo nekaj več kot 3.000 otrok in mladostnikov. Večinoma so risali in pisali na temo revščine, nekateri pa so celo zbirali denar in obleke za revne po svetu in doma. Samostojnih dogodkov je bilo še nadaljnjih šest, kar je pomenilo okrog 1.000 udeležencev.

Odzivi so bili zelo pozitivni, zato bi bilo sodelovanje s šolami dobro in perspektivno tudi naslednje leto.

Izvedba delavnice o revščini

Na Osnovni šoli Franca Rozmana-Staneta v Ljubljani sta član Društva za Združene narode za Slovenijo Boštjan Jerman in socialna pedagoginja Darja Pekolj izvedla delavnico z naslovom 'Podaj roko revnemu'. Delavnica se je izkazala kot zelo prijetna izkušnja s prvošolci in četrtošolci. Učiteljice in ravnatelj so bili z izvedbo izjemno zadovoljni ter so se priporočili za sodelovanje tudi v bodoče.

Sodelujoče šole

Šola

 Dejavnost

OŠ Toneta Čufarja, Maribor  V sodelujočem razredu so se pogovarjali o revščini in o načinih, kako bi lahko pomagali ubogim.
OŠ dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini  Zbirali so stara oblačila in se pogovarjali o pomenu pomoči revnim.
OŠ Toneta Tomšiča Knežak  Prebrali so obljubo proti revščini in se zavzeli za boj proti njej.
OŠ Belokranjskega odreda Semič  Izdelali so razredni plakat o revščini.
OŠ Odranci  Pogovarjali so se o revščini, pisali pesmi in pripravili radijski program.
OŠ Fokovci  Izvedli so dve delavnici, s katerimi so želeli povečati zavedanje o revščini.
OŠ Danile Kumar  Pogovarjali so se o ekstremni revščini.
OŠ Frankolovo  Pogovarjali so se o revščini v Afriki.
OŠ Antona Žnideršiča  Pogovarjali so se o revščini.
OŠ Šmarjeta  Zbirali so denar za revne otroke v Afriki.
GESŠ Trbovlje  Izvajali so različne aktivnosti za boj proti revščini.
OŠ Franca Rozmana-Staneta, Ljubljana  Pod našim vodstvom so sodelovali v dveh delavnicah o revščini in boju proti njej.
OŠ Šmartno pod Šmarno goro  Predstavitev Zambije, njene kulture in problemov; delavnice, kjer so izdelovali razne predmete značilne za Afriko; delavnice na temo humanitarnih akcij.
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece  Pouk na tematiko boja proti revščini.
Podružnica OŠ Prevorje  Izdelava plakata na temo revščine in ogled filma 'Za srce Afrike'.
OŠ Elvire Vatovec Prade  Zbirali so oblačila za revne, pisali in risali.
OŠ Ledina  Pisanje umetnostnih besedil in risanje na temo boja proti revščini, izdelava plakatov, ogled filma, obdaritev brezdomcev.
OŠ Jurija Dalmatina Krško  Prebrali so obljubo proti revščini in se zavzeli za boj proti njej.
OŠ Log - Dragomer  Pogovarjali so se o revščini otrok po svetu, izdelali plakat in napisali pravljico.
OŠ Antona Globočnika  Zbrali 300 € za letno šolnino dečka v Tibetu v sodelovanju z Unicefom, izdelava plakatov.
OŠ Podgora Kuteževo  Risali na temo revščine.
OŠ Bežigrad, Ljubljana  Izdelava plakatov na temo revščine.

 

Ocena uspešnosti kampanje

Menimo, da je bila kampanja v Sloveniji uspešna. Priključile so se predvsem osnovne šole, ki so izvedle številne dogodke posvečene iniciativi Združenih narodov 'Vstani in ukrepaj' (Stand Up and Take Action). Tako se je okrog 4.000 otrok in mladostnikov zavzelo za odpravo revščine ter krepilo vrednote solidarnosti, pomoči drugim in družbene odgovornosti. Prav te vrednote so ene ključnih za boljši jutri.

Predlogi za prihodnje

Glede na to, da so v kampanji sodelovali predvsem otroci in mladostniki iz različnih osnovnih šol, nameravamo vest o kampanji prenesti bolj na širšo javnost, šole pa bodo ostale temelji našega delovanja. Poziv k sodelovanju so dobile vse osnovne in srednje šole, pri tem pa so bili posamezniki, ki so zaključili šolanje in tisti, ki se ne poslužujejo svetovnega spleta, prikrajšani za informacijo o poteku kampanje. Iskali bomo alternativne vire obveščanja, da dosežemo čim širšo javnost.

Razstava del šolskih dejavnosti

Sodelovanje v kampanji za odpravo revščine je temeljilo na širjenju zavesti o revščini skozi različne dejavnosti. Prejeli smo veliko število izdelkov na temo revščine, ki smo jih nato razstavili v prostorih Društva za ZN za Slovenijo. Dela so bila na ogled od konca oktobra 2008 in do sredine decembra 2008, saj smo jih takrat nadomestili z deli posvečenimi mednarodnemu dnevu človekovih pravic. Tudi letos bo na ogled podobna razstava.