2. milenijski razvojni cilj: doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo

Na tej spletni strani smo zbrali nekaj najzanimivejših spletnih strani, ki bodo dodatno osvetlili izzive, s katerimi se srečuje človeštvo pri zagotavljanje osnovnošolskega izobraževanja:

 

Spletne strani z dodatnimi informacijami:

  • O drugem Milenijskem cilju na spletni strani Združenih narodov (v angleščini). Tukaj.
  • O drugem Milenijskem cilju, dobrih praksah in novicah o doseganju tega cilja na uradni strani Milenijske kampanje Združenih narodov (v angleščini). Tukaj.
  • Strani Razvojnega programa ZN (UNDP). Na strani je moč najti opis delovanja specializirane agencije in povezave do poročil Milenijske kampanje o doseganju tega cilja (v angleščini). Tukaj.
  • O dosežkih pri uresničevanju cilja v različnih državah na spletni strani MRC monitor (v angleščini). Tukaj.
  • Unicefova kampanja 2 plati 1 sveta. Tukaj.

Zanimivo branje:

  • Walkart Elley: Rising Literacy Levels in Third World Countries: A Method That Works - tako kot drugod po svetu, se tudi v državah tretjega sveta pričakuje, da se bodo otroci v šolah naučili vsaj še en tuji jezik. Ob tem se učenci srečujejo z nemalo težavami - pomanjkanje finančnih sredstev, pomanjkanje dobrih učiteljev, posledično s tem pa je pomanjkljiva tudi izvedba učnih ur. Omenjena monografija ponuja rešitev problema, poznano pod imenom "Book Flood", ki se je že uveljavil v državah tretjega sveta.