Aktiviraj se

K uresničitvi zadanih ciljev lahko prispeva vsak.

Začne se s pridobivanjem dodatnih informacij.

Vest o milenijskih razvojnih ciljih mora doseči čim več ljudi. Ko o milenijskih razvojnih ciljih vemo dovolj, lahko poskušamo spodbujati razpravo med prijatelji in v družini; izkoristimo tudi druge oblike sporočanja – čim več ljudi dosežemo, tem bolje.

K doseganju razvojnih ciljev pa lahko prispevamo tudi z dejanskimi ukrepi. Tako lahko npr. prispevamo sredstva za humanitarne organizacije; pomagamo lahko tudi s prostovoljnim delom pri organizacijah, ki na tem področju delujejo. Zadostujejo lahko celo čisto pragmatični ukrepi – na primer kupovanje izdelkov pravične trgovine (fair-trade) in podobno.