Čemu poziv 'Vstani in ukrepaj'?

Leta 2000 so voditelji iz 189 držav podpisali Milenijsko deklaracijo, s katero so obljubili narediti vse, kar je v njihovi moči, da odpravijo revščino. Zavezali so se, da bodo svojo obljubo dosegli preko Milenijskih razvojnih ciljev, ki so smernica, kako odpraviti skrajno revščino do leta 2015. Kljub temu za posledicami skrajne revščine vsak dan umre 50.000 ljudi. Še več, prepad med bogatimi in revnimi se veča. Skoraj polovica svetovnega prebivalstva živi v revščini, od tega 70% žensk. Imamo moč, da to spremenimo. Po vsem svetu bodo sodelujoči v kampanji od svojih vlad zahtevali večjo in boljšo finančno pomoč, odpis dolgov, izobraževanje za vse deklice in dečke, zdravstveno oskrbo, pravično trgovino, enakost spolov in javno odgovornost.