Predlogi za prihodnje

Glede na to, da so v kampanji sodelovali predvsem otroci in mladostniki iz različnih osnovnih šol, nameravamo vest o kampanji prenesti bolj na širšo javnost, šole pa bodo ostale temelji našega delovanja. Poziv k sodelovanju so dobile vse osnovne in srednje šole, pri tem pa so bili posamezniki, ki so zaključili šolanje in tisti, ki se ne poslužujejo svetovnega spleta, prikrajšani za informacijo o poteku kampanje. Iskali bomo alternativne vire obveščanja, da dosežemo čim širšo javnost.