Sporočilo GS ZN ob mednarodnem dnevu solidarnosti

20. december 2015 - S sprejetjem zgodovinske Agende 2030 za trajnostni razvoj so svetovni voditelji izrazili svojo predanost, da bi dosegli skupni napredek v luči globalne solidarnosti. Pariški dogovor predstavlja pomemben mejnik za naš planet in njegove prebivalce.

Ti mejniki so bili doseženi zaradi dveh komplementarnih ciljev: da ne pustimo nikogar za nami in da zgradimo življenje, v katerem vsi uživajo dostojanstvo. Duh globalne solidarnosti nas mora sedaj voditi v skupen odziv na druge ključne izzive, s katerimi se sooča človeštvo.

To je še posebej pomembno, ko bomo naslovili rekordno število ljudi, ki so bili po svetu razseljeni iz svojih domov in svojih skupnosti. Veliko preveč jih je moralo ubežati nasilnemu ekstremizmu, hkrati pa postati žrtev ksenofobije, diskriminacije in zlorab. Skupaj se moramo soočiti z vsemi, ki širijo neutemeljene strahove. Pomoč najbolj ranljivim zadeva vse nas.

Različnost je napadena tako verbalno in fizično na različnih koncih sveta. Zato ob mednarodnem dnevu solidarnosti potrdimo našo človečnost, branimo naše skupne vrednote in ustvarjajmo boljšo prihodnost za vse.