Regionalna študija o uspehu palestinskih begunskih otrok

24. november 2014 - Palestinski šolarji, ki se izobražujejo v šolah Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (United Nations Relief and Works AgencyUNRWA) na Zahodnem bregu, v Gazi in Jordaniji, dosegajo nadpovprečne rezultate v mednarodnih ocenjevanjih kljub zaostrenim in neugodnim razmeram, v katerih živijo, navaja poročilo Svetovne banke.

Poročilo z naslovom »Učenje ob soočanju s stisko: Izobraževalni program UNRWA za palestinske begunce« (Learning in the Face of Adversity: The UNRWA Education Program for Palestine Refugees) poudarja, da lahko učinkovite prakse poučevanja, močno vodstvo šole, ocenjevanje in skupna odgovornost za učenje podpirajo prilagajanje in uspešnost v visoko tveganih okoliščinah.

Izobraževalni sistem UNRWA je eden največjih nevladnih šolskih sistemov na Bližnjem vzhodu s 500.000 begunskimi učenci letno, ki skozi partnerstvo med šolo, družino in skupnostjo ustvarja kulturo učenja, ki prepoznava ranljivo okolje, v katerem otroci živijo, in spodbuja sodelovanje med šolami, učitelji, starši in skupnostjo s poudarkom na dosežkih in dobrobiti učencev.

Poročilo ugotavlja, da učenci, ki obiskujejo šole UNRWA, dosegajo boljše rezultate kot njihovi vrstniki v javnih šolah, in to kljub neugodnemu socialno-ekonomskemu položaju in nižji izobrazbi staršev, kar učenci nadoknadijo s samozavestjo, podporo staršev in vključenostjo v šolske aktivnosti.

UNRWA upravlja skoraj 700 šol s 17.000 zaposlenimi in izobražuje več kot 500.000 begunskih otrok letno, deluje pa na Zahodnem bregu, v Gazi, Jordaniji, Libanonu in Siriji. Poročilo se osredotoča na tri regije: Zahodni breg, Gazo in Jordanijo.

Celotno poročilo lahko preberete tukaj.

Pripravila: Adriana Aralica