V Kopenhagnu predstavniki civilne družbe razpravljali o ciljih trajnostnega razvoja

Med 13. in 14. novembrom 2014 je v Kopenhagnu potekala Beyond 2015 Copenhagen CSO Conference, katere se je udeležilo več kot 180 predstavnikov civilne družbe iz skoraj 50 držav.

Udeleženci konference so razpravljali o napredku pri oblikovanju nove post-2015 agende s ciljem vplivanja na zaključno fazo pogajanj in zagotavljanja, da se bodo vlade zavezale k ambiciozni, transformativni agendi, ki bo naslavljala ključne izzive današnjega časa – neenakost, okoljsko trajnost, izkoreninjanje revščine, človekove pravice, mir in varnost ter participacijo.

Posebna svetovalka generalnega sekretarja OZN za post-2015 Amina Mohammed. (Foto - splet)Prvi dan konference so udeleženci po delovnih skupinah razpravljali o socialnih, gospodarskih in okoljskih vidikih neenakosti; ugotovitve bodo strnjene v stališču civilne družbe o predlaganih ciljih trajnostnega razvoja. Drugi dan konference se je zaključil s predstavniki vladnih institucij in mednarodnih organizacij, ki so z udeleženci pogovarjali o možnostih vpliva civilne družbe na potek nadaljnjih pogajanj o ciljih trajnostnega razvoja. Preko video nagovorov so udeležence pozdravili tudi posebna svetovalka generalnega sekretarja OZN za post-2015 Amina Mohammed, namestnik generalnega sekretarja OZN Jan Eliasson in predsednik 69. generalne skupščine OZN Sam Kutesa, ki so izpostavili vlogo nevladnih organizacij pri zagovorništvu nove agende.

Pripravila: Adriana Aralica