Melani Centrih, koordinatorka ASP – Mreže UNESCO združenih šol v Sloveniji in ravnateljica Gimnazije Ptuj