Prof. dr. Zlatko Šabič je podal svoj prispevek na posvetu