Primer dobre prakse: Sloga

Ime projekta: TUDI TI si delček istega sveta

Spletna stran: http://www.sloga-platform.org in http://www.tuditi.si

Nevladne organizacije v Sloveniji so povezane v različna evropska in mednarodna partnerstva ter izvajajo razvojne projekte. S svojimi projekti si prizadevajo osveščati tudi slovensko javnost o nujnosti medsebojne solidarnosti, prav zato pa so si izbrale slogan “TUDI TI si delček istega sveta”, ki neposredno nagovarja vsakega izmed nas. Prizadevajo si, da bi vse več državljanov podpiralo mednarodno solidarnost in zaveze Slovenije po sodelovanju z ljudmi iz držav v razvoju, ki živijo v skrajni revščini. Le država in državljani, ki znajo v svoji sredini odpravljati razlike med bogatimi in revnimi ter skrbijo za enakopravnost na vseh ravneh, lahko učinkovito doprinesejo k odpravi revščine v svetu.

Sloga je platforma nevladnih, neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči. Njen namen je povezovanje in krepitev partnerstva slovenskih nevladnih ter neprofitnih organizacij (NVO), ki so aktivne v državah v razvoju in/ali osveščajo slovensko in evropsko javnost o neenakomerni porazdelitvi svetovnega bogastva ter posledičnem pomenu globalne soodvisnosti in solidarnosti. S svojimi aktivnostmi spremljajo in aktivno sodelujejo pri oblikovanju, izvajanju in evalvaciji slovenske politike mednarodnega razvojnega sodelovanja. Preko mednarodnih povezav spremljajo tudi evropsko politiko s tega področja. Cilj delovanja je zagovarjanje javnega interesa na področju socialne uravnoteženosti in odgovornosti, spoštovanja človekovih pravic, enakih možnosti, izobraževanja, solidarnosti, trajnostnega razvoja in večjega vključevanja ranljivih družbenih skupin v procese odločanja znotraj razvojnega sodelovanja. Razvojno sodelovanje in kreiranje politik torej ni samo stvar vlad, ampak zadeva širšega konzorcija. V Slogi si prizadevajo za čim bolj intenzivno partnersko sodelovanje z Vlado RS, predvsem z Ministrstvom za zunanje zadeve RS.