Upri se revščini

Vstani in ukrepaj

Ko se bodo svetovni voditelji zbrali na septembrskem vrhu Združenih narodov (ZN) z namenom pregleda milenijskih razvojnih ciljev (MRC), jim bodo glasovi njihovih državljanov sledili in jim glasno in jasno govorili: »Ne bomo več pri miru in tiho glede revščine in neizpolnjenih obljub, da se bo končala!«

Zahteve in pričakovanja državljanov po kontinentih in državah, ki jih bo videti in slišati skozi vse leto 2010, bodo dosegle vrhunec v akciji »Vstani 2010«. Akcija »Vstani 2010« bo potekala tri dni s pričetkom v petek, 17. septembra, do nedelje, 19. septembra.

Vrh o pregledu MRC nam ponuja kot MRC aktivistom edinstveno priložnost, da delujemo in celo vplivamo na politično in medijsko pozornost, ki spremlja priprave na srečanje in srečanje samo. Prestavitev akcije »Vstani« na vikend pred vrhom nam bo omogočila, da bomo vodili naše dejavnosti skozi leto do odmevne akcije »Vstani« z neposredno povezavo in s posebnim namenom vplivanja na dogajanje na vrhu. Omogočila nam bo tudi, da bomo osredotočili naše dejavnosti in delo v letu 2010 na poseben politični moment ter da bomo oblikovali jasne in smotrne politične zahteve o tem, kaj želimo, da naše različne vlade in delegacije naredijo med pripravami na vrh, in kaj pričakujemo, da na samem vrhu dosežejo.

Datumi

17. – 19. september 2010: trije dnevi akcije, ki bodo omogočili vsem državljanom in vsem, ki bodo želeli biti del akcije, da se organizirajo in sodelujejo na številnih dogodkih, ustreznih akcijah in pobudah, da pokažejo svojo podporo doseganju MRC in da se slišijo njihovi glasovi, ki izražajo svoje zahteve od delegacij, sodelujočih na vrhu.

V obdobju teh treh dni spodbujamo ljudi in njihove organizacije, da se še naprej vključujejo v akcijo »Vstani!«, v svoje dogodke vključujejo zaobljubo akcije in kadar je mogoče, povabijo medije za medijsko pokrivanje svojih prireditev in pobud. Zaobljuba akcije »Vstani« bo letos prilagojena skladno z novim časom in se bo izrecno sklicevala na MRC. Kot vedno pa je treba zaobljubo prilagoditi, da vključuje ustrezno sporočilo glede na vsako sodelujočo organizacijo ali skupino.

En dan enotne globalne akcije: Vstani, ukrepaj, zbudi pozornost za MRC!

18. september 2010 – Vstani, ukrepaj, zbudi pozornost za MRC!: Sprejeta je bila ideja, ki je prišla pred kratkim od afriških aktivistov iz Malavija, da bomo čez ves dan 18. septembra »zbujali pozornost za MRC!«

Po vsem svetu spodbujamo ljudi, da sodelujejo v skupni globalni akciji, ki je zasnovana tako, da pridobi javno, politično in medijsko pozornost, in zagotovijo, da je globalno gibanje v podporo MRC vidno in slišano v vsakem kotičku sveta.

Upamo, da bomo videli široko udeležbo v tej globalni akciji, in pozivamo vse, naj razmišljajo o ustvarjalnih načinih zbujanja pozornosti, ki pa so prav tako pomembni za njihovo posebno področje ali obseg dela. Primeri idej zbujanja pozornosti vključuje zbiranje državljanov na javnem mestu, ki udarjajo z žlicami po kovinskih ploščah in tako prikazujejo lakoto; predstavniki cerkev in svetišč se lahko dogovorijo, da zvonovi zvonijo ob istem času na ta dan po mestih po vsej državi; lokalni glasbeniki se lahko zberejo, da bi igrali na svoje instrumente na inovativnih lokacijah - afriški bobnarji na Mt. Kilimanjaro; francoski nacionalni orkester z vrha Eifflovega stolpa; nogometni navijači v Južni Afriki bi igrali na njihove lokalne »vuvuzelas« trobente na nogometnih tekmah tisti konec tedna. Na voljo bo tudi spletna akcija, ki bo omogočala ljudem, da bodo zbujali pozornost preko spleta in z uporabo mobilnih telefonov.

Možnosti za kreativno zbujanje pozornosti so ogromne in ta akcija je dostopna vsem ter jo je mogoče enostavno prilagoditi, da bo ustrezna in odmevna.

Štetje in Guinnessov svetovni rekord

Letos zaradi edinstvene narave akcije »Vstani 2010« milenijska kampanja ZN ne bo štela udeležencev in ne bo vezala to akcijo na Guinnessov svetovni rekord. Čeprav ne bomo šteli posameznikov, pa bomo še vedno spodbujali udeležence, da nas obvestijo o svojih dogodkih, kje se dogajajo, kdo sodeluje in kakšni so želeni rezultati. To nam bo omogočilo, da bomo še naprej sporočali približno število držav, število dogodkov, ki pokrivajo široko področje, raven podpore, globalnega sodelovanja in političnega vpliva akcije »Vstani 2010«.

Tematski poudarek in želeni rezultati

Dogovorjeno je bilo, da bo skupni rezultat, za katerega si bomo prizadevali skozi vse leto 2010, da bo vsaka država na vrhu izročila »prebojni načrt za MRC«.

Zahtevali bomo, da bodo regije in države izdelale »prebojne akcijske načrte« in da bodo ti načrti predstavljeni, obravnavani in sprejeti kot del rezultatov na septembrskem vrhu. Proces vključevanja in oblikovanja teh »prebojnih načrtov« bo potekal skozi vse leto, od januarja do junija. Vsaka nacionalna kampanja bo opredelila ključne trenutke v celotnem letu, ki se na regionalni in nacionalni ravni zavzemajo za in vplivajo tako na proces, kot tudi na pridobivanje sporočila.

Ti načrti morajo vključevati močan poudarek na usmerjanju odgovornosti: od bogatih držav k revnim državam (na svetovni ravni) in od vlad k državljanom (na nacionalni in lokalni ravni), na vprašanje MRC za vse. Obravnavati je treba tudi vprašanje neenakosti na vseh področjih, vključno s spolom, prostorsko neenakostjo, narodnostjo vključno z domorodnim prebivalstvom, kastami in invalidnostjo. Poleg tega morajo ti načrti vključevati konkretne predloge za izvajanje premagovanja zadržkov na lokalni ravni in omogočati državljanom spremljanje vladnega izvajanja dejavnosti tako na nacionalni kot tudi na lokalni ravni. Vlade bogatih držav naj bi na vrhu predložile ambiciozne načrte s konkretnimi časovnicami in roki za povečanje prizadevanj za pomoč in izboljšanje njihove učinkovitosti v skladu z okvirno akcijsko agendo iz Akre.

Sporočila

Kadarkoli je možno, si moramo prizadevati, da ustvarjamo ustrezna sporočila za vsako nacionalno kampanjo, ki temeljijo na sklopu na jasnih »zahtev državljanov«. Vendar pa obstajajo tudi nekatera skupna naslovna sporočila, ki jih lahko vključujemo:

Prebojni akcijski načrti: Pričakujemo, da bodo voditelji držav vsake države, bogate in revne, prišli na vrh o pregledu MRC z jasnimi prebojnimi akcijskimi načrti za MRC. Ti načrti morajo vključevati pristope za povečanje in ohranjanje uspešnih strategij in pristopov manjšega obsega, raziskati morajo inovativne pristope k doseganju ciljev in oblikovati ustrezne, primerne in lastne strategije ter posege na podlagi posebnih potreb in okoliščin. Nič več »običajnega delovanja«, čas je za »nenavadno delovanje«.

Lokalizacija MRC: MRC je treba vključiti in integrirati v lokalne razvojne načrte; okrepiti je treba zmogljivosti lokalnih oblasti za prioritizacijo MRC in povečati dostop do informacij ter sodelovanje med državljani in lokalnimi oblastmi.

Odgovornost: Ti načrti morajo vključevati močan poudarek na usmerjanju odgovornosti od bogatih držav k revnim državam (na svetovni ravni) in od vlad k državljanom (na nacionalni in lokalni ravni), na vprašanje MRC za vse. V zameno pa moramo imeti jasno sporočilo in načrt, kako jih bomo opozarjali na to zavezo, ter moramo to sporočilo izražati glasno in pogosto. Državljani bodo opazovali njihove vlade in gospodarstva in jih smatrali odgovorne za te zaveze v naslednjih petih letih.

Cilj 8: Bogate države naj bi na vrhu predložile ambiciozne načrte s konkretnimi časovnicami in roki za povečanje prizadevanj za pomoč. Bogate države morajo izpolniti svoje obstoječe obveznosti glede pomoči, dati 0,7 odstotka, za kolikor so se zavezale, in zagotoviti, da je pomoč v skladu s pogosto dogovorjenimi načeli o učinkovitosti pomoči, kot so v Agendi iz Akre.
Ti načrti morajo spoštovati prostor politik revnih držav in vključevati mehanizme odgovornosti za dostavo pomoči, vključno z mehanizmi za spremljanje in popravnimi mehanizmi. Poleg tega bi naj izid vrha vključeval preboj v korist revnih držav na trgovinskih pogajanjih iz Dohe.

Neenakost: MRC so za vsakogar. Ne bomo sprejeli neenakosti na nobenem področju, naj bo to spol, prostorska neenakost, etnična neenakost (vključno s pravicami domorodnih ljudstev in nižjih kast) ali v zvezi z invalidnimi osebami.

MRC so dosegljivi: Velik napredek je bil dosežen v zadnjem desetletju tudi v najrevnejših državah in večina MRC je še vedno dosegljivih v večini držav, če so politike in implementacijski mehanizmi, ki so odgovorni za revne, primerni. V državah, kjer so vlade primerno ukrepale, so uspehi sledili. Če se to še naprej širi in nadaljuje, ni nobenega razloga, zakaj se ti uspehi ne bi ponovili v naslednjih petih letih.

Leto 2010 ni začetek »novega in negotovega« potovanja proti MRC: Je prej točka »oskrbe z gorivom« na potovanju, ki traja že deset let - več kot dovolj dolgo, da smo videli, da MRC delujejo. Naslednjih pet let so zadnja faza na tem potovanju; kar je potrebno, ni nov sklop načrtov, ampak izvajanje jasnih načrtov za doseganje prvotno dogovorjenega cilja potovanja do leta 2015, kateri temeljijo na učenju iz prvega desetletja.

Moč ljudi: Mi kot posamezniki, ki delujejo skupaj, imamo moč vplivati na ta proces, vendar moramo sodelovati dovolj zgodaj in odločno, da bi se to zgodilo.

Vstani in ukrepaj 2008

V Sloveniji se je izvedlo 28 dogodkov, kar pomeni nekaj več kot 4.000 udeležencev, večinoma otrok in mladostnikov iz slovenskih šol.

Lansko leto je sodelovalo nekaj več kot 1.000 udeležencev, kar pomeni, da smo naše gibanje početverili.

Za naslednje leto imamo cilj, da bo v Sloveniji vstalo in ukrepalo najmanj 8.000 ljudi.

Po vsem svetu pa je sodelovalo nekaj manj kot 117 milijonov ljudi, kar znaša skoraj 2% svetovnega prebivalstva.

Izjemno število udeležencev, glede na lanskih 43 milijonov, kar jasno kaže, da se ljudje po svetu vedno bolj zavedajo nujnosti boja proti revščini.

Dogodki v sklopu kampanje

Okrogla miza

17.10. je v prostorih Društva za Združene narode za Slovenijo potekala okrogla miza z naslovom 'Pomen razvojne pomoči za doseganje Milenijskih razvojnih ciljev'. Na njej so sodelovali trije gosti, in sicer Marija Adanja, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč pri MZZ-ju, prof. dr. Maja Bučar, izredna profesorica na FDV-ju, in Marjan Huč, koordinator Platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč - Sloga.

Vodenje kampanje je prevzelo Društvo za ZN za Slovenijo, ki je sodelovalo še z Informacijsko službo ZN na Dunaju, Slogo in Društvom prijateljstva Slovenija-Indonezija.

Udeležba je bila sicer majhna, vendar je v zameno potekal prijeten neformalni pogovor s sodelujočimi.

Gospod Marjan Huč je izpostavil pomembnost nadaljevanja prizadevanj in izpolnjevanja zastavljenih ciljev v okviru MDGs navkljub trenutni finančni krizi, ki v največji meri hromi gospodarstva držav v razvoju. Poudaril je, da bo potrebno za dosego slednjega v Sloveniji še dodatno intenzivirati sodelovanje med nevladnimi razvojnimi organizacijami in relevantnimi političnimi odločevalci. Slovenija kot nova država članica EU z neobremenjeno preteklostjo (brez kolonialnih vezi) lahko postane svetel vzgled ostalim novim državam članicam EU in tudi drugim razvitim državam.

Gospa Maja Bučar je spregovorila o izhodiščih, ciljih in načelih resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije, o ciljih in načelih, ki izhajajo iz članstva v EU. Gospa Marija Adanja pa je poudarila pomen mednarodnega sodelovanja Republike Slovenije. Učinkovitost razvojne pomoči gre z roko v roki z obljubami o večanju prispevkov za razvojno pomoč s strani držav članic EU. To je posebej pomembno za nove članice, ki so z vstopom v EU uradno postale države donatorke. S tem so sprejele tudi pomembne obveze o zagotavljanju višine razvojne pomoči 0,17 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2010 in 0,33 odstotka BDP do leta 2015, je pojasnila Marija Adanja in dodala, da se bo treba z nevladnimi organizacijami v prihodnje čim več pogovarjati in sodelovati.

Dejavnosti po osnovnih šolah

V kampanji je sodelovalo 22 šol, kar je pomenilo nekaj več kot 3.000 otrok in mladostnikov. Večinoma so risali in pisali na temo revščine, nekateri pa so celo zbirali denar in obleke za revne po svetu in doma. Samostojnih dogodkov je bilo še nadaljnjih šest, kar je pomenilo okrog 1.000 udeležencev.

Odzivi so bili zelo pozitivni, zato bi bilo sodelovanje s šolami dobro in perspektivno tudi naslednje leto.

Izvedba delavnice o revščini

Na Osnovni šoli Franca Rozmana-Staneta v Ljubljani sta član Društva za Združene narode za Slovenijo Boštjan Jerman in socialna pedagoginja Darja Pekolj izvedla delavnico z naslovom 'Podaj roko revnemu'. Delavnica se je izkazala kot zelo prijetna izkušnja s prvošolci in četrtošolci. Učiteljice in ravnatelj so bili z izvedbo izjemno zadovoljni ter so se priporočili za sodelovanje tudi v bodoče.

Sodelujoče šole

Šola

 Dejavnost

OŠ Toneta Čufarja, Maribor  V sodelujočem razredu so se pogovarjali o revščini in o načinih, kako bi lahko pomagali ubogim.
OŠ dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini  Zbirali so stara oblačila in se pogovarjali o pomenu pomoči revnim.
OŠ Toneta Tomšiča Knežak  Prebrali so obljubo proti revščini in se zavzeli za boj proti njej.
OŠ Belokranjskega odreda Semič  Izdelali so razredni plakat o revščini.
OŠ Odranci  Pogovarjali so se o revščini, pisali pesmi in pripravili radijski program.
OŠ Fokovci  Izvedli so dve delavnici, s katerimi so želeli povečati zavedanje o revščini.
OŠ Danile Kumar  Pogovarjali so se o ekstremni revščini.
OŠ Frankolovo  Pogovarjali so se o revščini v Afriki.
OŠ Antona Žnideršiča  Pogovarjali so se o revščini.
OŠ Šmarjeta  Zbirali so denar za revne otroke v Afriki.
GESŠ Trbovlje  Izvajali so različne aktivnosti za boj proti revščini.
OŠ Franca Rozmana-Staneta, Ljubljana  Pod našim vodstvom so sodelovali v dveh delavnicah o revščini in boju proti njej.
OŠ Šmartno pod Šmarno goro  Predstavitev Zambije, njene kulture in problemov; delavnice, kjer so izdelovali razne predmete značilne za Afriko; delavnice na temo humanitarnih akcij.
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece  Pouk na tematiko boja proti revščini.
Podružnica OŠ Prevorje  Izdelava plakata na temo revščine in ogled filma 'Za srce Afrike'.
OŠ Elvire Vatovec Prade  Zbirali so oblačila za revne, pisali in risali.
OŠ Ledina  Pisanje umetnostnih besedil in risanje na temo boja proti revščini, izdelava plakatov, ogled filma, obdaritev brezdomcev.
OŠ Jurija Dalmatina Krško  Prebrali so obljubo proti revščini in se zavzeli za boj proti njej.
OŠ Log - Dragomer  Pogovarjali so se o revščini otrok po svetu, izdelali plakat in napisali pravljico.
OŠ Antona Globočnika  Zbrali 300 € za letno šolnino dečka v Tibetu v sodelovanju z Unicefom, izdelava plakatov.
OŠ Podgora Kuteževo  Risali na temo revščine.
OŠ Bežigrad, Ljubljana  Izdelava plakatov na temo revščine.

 

Ocena uspešnosti kampanje

Menimo, da je bila kampanja v Sloveniji uspešna. Priključile so se predvsem osnovne šole, ki so izvedle številne dogodke posvečene iniciativi Združenih narodov 'Vstani in ukrepaj' (Stand Up and Take Action). Tako se je okrog 4.000 otrok in mladostnikov zavzelo za odpravo revščine ter krepilo vrednote solidarnosti, pomoči drugim in družbene odgovornosti. Prav te vrednote so ene ključnih za boljši jutri.

Predlogi za prihodnje

Glede na to, da so v kampanji sodelovali predvsem otroci in mladostniki iz različnih osnovnih šol, nameravamo vest o kampanji prenesti bolj na širšo javnost, šole pa bodo ostale temelji našega delovanja. Poziv k sodelovanju so dobile vse osnovne in srednje šole, pri tem pa so bili posamezniki, ki so zaključili šolanje in tisti, ki se ne poslužujejo svetovnega spleta, prikrajšani za informacijo o poteku kampanje. Iskali bomo alternativne vire obveščanja, da dosežemo čim širšo javnost.

Razstava del šolskih dejavnosti

Sodelovanje v kampanji za odpravo revščine je temeljilo na širjenju zavesti o revščini skozi različne dejavnosti. Prejeli smo veliko število izdelkov na temo revščine, ki smo jih nato razstavili v prostorih Društva za ZN za Slovenijo. Dela so bila na ogled od konca oktobra 2008 in do sredine decembra 2008, saj smo jih takrat nadomestili z deli posvečenimi mednarodnemu dnevu človekovih pravic. Tudi letos bo na ogled podobna razstava.

Vstani in ukrepaj 2009

Vstani in ukrepaj

 21. oktober 2009

Državljanke in državljani iz vsega sveta so od svojih voditeljev zahtevali odpravo revščine ter podrli Guinnessov svetovni rekord

Več kot 173 milijonov ljudi se je priključilo iniciativi “Vstani in ukrepaj za takojšnjo odpravo revščine!” in tako postavili nov svetovni rekord za največje množično zborovanje v zgodovini človeštva.

Med 16. in 18. oktobrom se je podrl Guinnessov svetovni rekord, saj je vstalo in ukrepalo 173.045.325 ljudi in izvedlo več kot 3.000 dogodkov v več kot 120-ih državah. Od svojih vlad so zahtevali odpravo skrajne revščine in doseganje Milenijskih razvojnih ciljev (MRC). Iniciativa “Vstani in ukrepaj za takojšnjo odpravo revščine!” že poteka četrto leto zapored. V okviru Guinnessovih svetovnih rekordov je iniciativa pridobila certifikat kot največje množično zborovanje v zgodovini človeštva. Glede na lani se je gibanje povečalo za okrog 57 milijonov udeležencev.

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon, je v petek 16. oktobra nagovoril več kot 1.500 šolark in šolarjev na Mednarodni šoli Združenih narodov v New Yorku in ob tem pripomnil: “Mi vemo, da če ukrepamo, smo lahko generacija, ki bo odpravila revščino. To je razlog obstoja kampanje Vstani in ukrepaj. Zaradi tega bomo naslednje leto v okviru Združenih narodov sklicali srečanje, ki se bo osredotočilo na doseganje Milenijskih razvojnih ciljev.”

“Ta vikend je več kot 173 milijonov ljudi svetovnim voditeljem poslalo jasno sporočilo, da obstaja močna, univerzalna in globalna zahteva po odpravi revščine in doseganju Milenijskih razvojnih ciljev,” je povedal Salil Shetty, direktor Milenijske kampanje Združenih narodov, ki nadaljuje: “To je dokaz, da želijo ljudje po svetu svojim vladam jasno pokazati, da se morajo držati svojih obljub po končanju lakote, izboljšanju zdravja mater in ukinitvi kmetijskih subvencij, ki povzročajo nepravične tržne razmere. Slednji ne sprejemajo opravičil za prelomljene obljube, ki so namenjene najbolj revnim in ranljivim; prav tistim, ki so jih svetovna prehranska, gospodarska in podnebna kriza najbolj prizadele, hkrati pa nimajo nobene vloge pri njihovem nastanku.”

V Aziji je sodelovalo več kot 100 milijonov ljudi (101.106.845); v Afriki več kot 37 milijonov (37.848.412); v arabski regiji več kot 31 milijonov (31.394.459); v Evropi več kot 2 milijona (2.102.121); v Latinski Ameriki več kot 200.000 (229.371); v Severni Ameriki skoraj 200.000 (191.535); in v Oceaniji več kot 170.000 (172.582).

“Iniciativa Vstani in ukrepaj se je izkazala kot razvijajoče se globalno gibanje in kot trajno civilno gibanje iz še tako oddaljenih predelov sveta ter številnih mest, tako revnih kot bogatih,” je povedala Sylvia Borren, sopredsedujoča Svetovnega poziva k boju proti revščini (GCAP), ki se je udeležila številnih dogodkov na Nizozemskem, posvečenih kampanji Vstani in ukrepaj. “Govorimo o glasovih mladine, žensk in moških, ki zahtevajo odpravo revščine in nove odgovore na prehransko, gospodarsko in podnebno krizo. V prihodnjih tednih in mesecih se bomo opirali na to jasno sporočilo in tako vplivali na podnebne dogovore v Kopenhagnu ter revizijo doseganja Milenijskih razvojnih ciljev v prihodnjem letu.”

Trenutno je milijarda ljudi po vsem svetu lačnih in letno umre 500.000 žensk za posledicami nosečnosti in rojevanja. Veliko večino teh smrti lahko preprečimo.

Gibanje je na svetovni ravni koordinirala Milenijska kampanja Združenih narodov v sodelovanju s številnimi organizacijami, vključno s Svetovnim pozivom k boju proti revščini (GCAP) in Oddelkom Združenih narodov za javno informiranje ter njegovo mrežo Informacijskih centrov Združenih narodov po svetu.

Slovenija

Društvo za Združene narode za Slovenijo in Slovenska filantropija sta v sodelovanju s Slogo, platformo za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, 16. oktobra v Ljubljani organizirali dogodek posvečen kampanji Vstani in ukrepaj. Dogodek je podprla Milenijska kampanja Združenih narodov, Veleposlaništvo Združenih držav Amerike, Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske in Informacijska služba Združenih narodov (UNIS) na Dunaju. Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije, nj. eksc. dr. Danilo Türk, ki je poudaril, da je izobraženost žensk izjemnega pomena za uravnotežen razvoj v posamezni državi. Sledila je premiera dokumentarca Slovenske filantropije in Studia 12 o vsakdanjem življenju žensk v Ugandi. Nato je prof. dr. Bojko Bučar, predsednik Društva za Združene narode za Slovenijo, uradno predstavil novo publikacijo društva o MRC, ki je nastala v okviru njihove Milenijske kampanje. Sledila je okrogla miza z uglednimi gosti na temo tretjega razvojnega cilja, in sicer zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti ženske. Za zaključek je imel koncert Adi Smolar, katerega besedila povzdigujejo človekovo dostojanstvo, naslavljajo družbeno nepravičnost in spodbujajo premislek. Po osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji je hkrati potekalo dvajset dogodkov, ki so bili posvečeni iniciativi Vstani in ukrepaj, skupno število udeležencev pa je znašalo 6.438. Slike iz dogodkov si lahko ogledate na: http://www.milenijski-cilji.si/galerija


Informacije o kampanjah:

Milenijsko kampanjo Združenih narodov je ustanovil generalni sekretar ZN leta 2002. Kampanja podpira civilno družbo pri svojih prizadevanjih, da opozarja svoje vlade, naj se držijo obljub o doseganju Milenijskih razvojnih ciljev. Milenijske razvojne cilje je sprejelo 189 svetovnih voditeljev iz bogatih in revnih držav kot del Milenijske deklaracije, ki je bila podpisana leta 2000. Ti voditelji so se zavezali, da bodo dosegli te cilje do leta 2015. Naša obljuba je preprosta: mi smo prva generacija, ki lahko odpravi revščino in nikakor noče zamuditi te priložnosti. Za več informacij obiščite: www.endpoverty2015.org.

Svetovni poziv k boju proti revščini (GCAP) je zveza civilne družbe, ki vključuje družbena gibanja, mednarodne nevladne organizacije, sindikate, družbene skupine, ženske organizacije, verske in mladinske skupine, lokalna društva in izvajalce kampanj. Po vsem svetu obstaja več kot 100 nacionalnih koalicij oziroma platform. GCAP poziva svetovne voditelje, da se držijo svojih obljub za odpravo revščine in neenakosti. GCAP torej poziva k dejavnostim, ki poudarjajo družbeno odgovornost, pravično vladanje in uresničevanje človekovih pravic; pravično trgovino; več razvojne pomoči, ki naj bo tudi boljša; odpis dolgov; varovanje okolja; mir in varnost, kot tudi enakopravnost med spoloma in pravice žensk. Za več informacij obiščite: www.whiteband.org.

DatotekeVelikost
Stand up info paket 2009.pdf137.04 KB

Kaj je iniciativa 'Vstani in ukrepaj'?

'VSTANI in UKREPAJ' je globalni poziv, s katerim izkažemo podporo cilju odprave revščine ter uresničevanja in preseganja Milenijskih razvojnih ciljev.

V drugi polovici oktobra (v letu 2009 od 16. do 18. oktobra) ljudje dejansko in simbolično VSTANEJO in UKREPAJO s tem, ko z različnimi AKTIVNOSTMI od svojih vlad zahtevajo izpolnitev obljube o odpravi skrajne revščine.

Pred dvema letoma se je na poziv 'VSTANI' odzvalo preko 43 milijonov ljudi, s čimer so postavili prvi in največji Guinessov svetovni rekord te vrste, lansko leto pa je gibanje preraslo na preko 116 milijonov. Letošnje leto se je iniciativi 'VSTANI' pridružilo 173 milijonov ljudi in ponovno preseglo Guinessov svetovni rekord iz leta 2008.

Čemu poziv 'Vstani in ukrepaj'?

Leta 2000 so voditelji iz 189 držav podpisali Milenijsko deklaracijo, s katero so obljubili narediti vse, kar je v njihovi moči, da odpravijo revščino. Zavezali so se, da bodo svojo obljubo dosegli preko Milenijskih razvojnih ciljev, ki so smernica, kako odpraviti skrajno revščino do leta 2015. Kljub temu za posledicami skrajne revščine vsak dan umre 50.000 ljudi. Še več, prepad med bogatimi in revnimi se veča. Skoraj polovica svetovnega prebivalstva živi v revščini, od tega 70% žensk. Imamo moč, da to spremenimo. Po vsem svetu bodo sodelujoči v kampanji od svojih vlad zahtevali večjo in boljšo finančno pomoč, odpis dolgov, izobraževanje za vse deklice in dečke, zdravstveno oskrbo, pravično trgovino, enakost spolov in javno odgovornost.

Način sodelovanja

1. UKREPAJ

Možnih je več načinov sodelovanja, za posamezne ideje pa lahko pogledaš na www.milenijski-cilji.si. Dogodek naj posamezni lokalni ali državni oblasti pošlje jasno sporočilo, kar lahko predstavlja podpis peticije, izvedba internetne akcije, predstavitev vaših zahtev (v okviru MRC) kateremu politiku, pripravo študije na temo, ki vam je blizu, neposredno lobiranje,… Možnosti obstajajo za vsakogar. Opomba: če želiš, da se tvoja dejavnost šteje kot del rekorda, mora biti izpeljana v sklopu kampanje 'VSTANI', in sicer od 16. do 18. oktobra.

2. PRIKLJUČI SE NAČRTOVANIM DOGODKOM

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva in Društvo za Združene narode za Slovenijo vabita na dogodek z naslovom 'VSTANI IN UKREPAJ', ki bo v petek, 16. oktobra 2009, ob 10. uri v Mestnem Muzeju v Ljubljani.

Cilj dogodka je ozaveščanje javnosti o pomenu Milenijskih razvojnih ciljev (MRC) ter o problematiki, ki jo ti cilji pokrivajo. V ta namen bo potekala predstavitev dokumentarnega filma o položaju žensk v Ugandi, ki pokriva enega izmed ciljev, in sicer zagotavljanje enakosti med spoloma in opolnomočenje žensk. Dogodek je tudi posvečen uradni predstavitvi publikacije Društva za Združene narode za Slovenijo o MRC. Publikacija je nastala v sklopu njihove kampanje za promocijo MRC, ki poteka od septembra 2009 naprej.

Sledila bo okrogla miza z razpravo, kjer bodo sodelovali predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve RS in slovenskih nevladnih organizacij, strokovnjaki s področja razvojnega sodelovanja, univerzitetni profesorji ter humanitarni delavci.

Da bomo naše sporočilo še podkrepili, bomo dogajanje nadaljevali s koncertom Adija Smolarja, ki bo še posebej namenjen učencem osnovnih in srednjih šol.

3. PRIPRAVI SVOJ LASTEN DOGODEK V OKVIRU KAMPANJE

  1. Izberi lokacijo.
  2. Načrtuj dogodek ali vključi svojo idejo glede kampanje 'VSTANI in UKREPAJ' v že obstoječi dogodek.
  3. Izberi vodjo dogodka ali gostuj osebo visokega ugleda ali znamenito osebo iz svojega okolja.
  4. Širi vest o kampanji preko e-pošte, pisem, letakov, plakatov in lokalnih medijev. Dodatne informacije z nasveti in razpoložljivimi gradivi lahko poiščeš na strani www.milenijski-cilji.si.
  5. Povabi predstavnike lokalnih oblasti, da sodelujejo na dogodkih in se soočijo s tvojimi zahtevami.

Če želiš, da se tvoja dejavnost šteje kot del rekorda, mora biti izpeljana v sklopu kampanje 'VSTANI', in sicer od 16. do 18. oktobra.

Poziv šolam

VSTANI IN UKREPAJ
Pridruži se milijonom ljudi, ki se borijo proti revščini ter za
doseganje Milenijskih razvojnih ciljev
16. - 18. oktober 2009

VSTANI in UKREPAJ je svetovni poziv, s katerim se zavzemamo za odpravo revščine in za doseganje Milenijskih razvojnih ciljev. V petek, 16. oktobra 2009, dan pred Mednarodnim dnevom boja za odpravo revščino, bomo ljudje dejansko in simbolično VSTALI in UKREPALI z različnimi AKTIVNOSTMI, s katerimi bomo od svojih vlad zahtevali izpolnitev obljube o odpravi skrajne revščine.

Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, Društvo za Združene narode za Slovenijo in Sloga, platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, vas pozivamo, da se tudi vaša šola pridruži omenjenemu gibanju. Sodelujete lahko na različne načine; na primer s pisanjem pisem, pesmi, zgodb, risanjem, šolsko uro posvečeno temi revščine, izdelovanjem plakatov, stripov, fotografij, kratkim kulturnim programom ali katerokoli dejavnostjo po lastni izbiri; edini pogoj je, da se dotika področja revščine.

Da se boste lažje odločili sodelovati v akciji, vam tudi sami ponujamo tri aktivnosti:

  • Izvedite akcijo skupaj z Adijem Smolarjem, ki bo 16. oktobra 2009 za učence osnovnih in srednjih šol nastopil v Mestnem muzeju Ljubljana, in sicer ob 12. uri.
  • Oglejte si zmagovalne fotografije natečaja, ki na domiselne načine skozi okno objektiva opozarja na vprašanja povezana z revščino, bojem proti revščini in z Milenijskimi razvojnimi cilji. Še bolje: zakaj ne bi o akciji pričeli razmišljati že danes in tudi vaše učence pritegnili k sodelovanju na fotografskem natečaju? Več na:
    http://www.filantropija.org/news.asp?FolderId=128&ContentId=445.
  • Na vašo šolo povabite prostovoljce Društva za Združene narode za Slovenijo, ki vam bodo na zanimiv način izvedli delavnico na temo revščine, ki je prilagojena glede na starostno skupino otrok ali mladostnikov. Več na: http://www.unaslovenia.org/drustvo/dejavnosti/delavnice.

Vabimo vas, da se vaša šola pridruži tudi pozivu vladi Republike Slovenije za zmanjševanje revščine in podpiše peticijo, ki jo pošiljamo v priponki. Po končani akciji VSTANI in UKRPEAJ bomo peticijo skupaj s pozivom predložili vladi, zato vas prosimo, da nam jo najkasneje do ponedeljka, 18. oktobra 2009, pošljete, ali na naslov Sloga, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti (barbara.vodopivec@sloga-platform.org), ali preko faksa (01/434 4402).

Več o akciji VSTANI in UKREPAJ si lahko preberete na tej spletni strani. Za prijave na katero izmed treh aktivnosti  in dodatne informacije se obrnite na info@milenijski-cilji.org, ali na kontaktno številko 040 569 001.

Naj se preko akcij širi vaše sporočilo!

Zaobljuba zoper revščino

Ali vas lahko prosim, da vstanete zoper revščino?

Skupaj stojimo z milijoni ljudmi po vsem svetu na mednarodni dan za odpravo revščine, da pokažemo svojo pripravljenost za boj proti skrajni revščini in neenakosti.

Tukaj stojimo, ker zavračamo vse izgovore v svetu, kjer vsak dan umre 50.000 ljudi zaradi skrajne revščine, in ker se prepad med bogatimi in revnimi vedno bolj poglablja.

Stojimo zato, ker zahtevamo od naših voditeljev, da spoštujejo obljube, ki so jih dali glede uresničitve razvojnih ciljev tega tisočletja OZN, in ker želimo, da jih ne le uresničijo, temveč tudi presežejo

Skupaj smo združeni v solidarnosti z ljudmi v več 100 državah in pravimo:

Voditeljem bogatih držav: Izpolnite svoje obljube glede revščine, odpisa dolgov, več in boljše razvojne pomoči, trgovinske enakopravnosti in enakopravnosti spolov.

Voditeljem revnih držav: Vaša prva dolžnost naj bo rešiti življenja vaših najrevnejših ljudi. Spoprimite se z neenakostjo, bodite odgovorni svojim ljudem, vladajte pošteno in pravično, borite se proti korupciji in upoštevajte človekove pravice.

Danes in vse druge dni bomo vstali ter govorili zoper revščino. Nadaljevali bomo boj zoper revščino in neenakost ter zahtevali od naših voditeljev uresničitev njihovih obljub.

Ne iščemo dobrodelnosti, temveč pravico. Mi smo milijoni glasov, ki skupaj stojijo v solidarnosti in sporočajo: DOVOLJ JE BILO IZGOVOROV, KONČAJMO REVŠČINO TAKOJ!