Dejanski ukrepi

Vsak pa lahko tudi pripomore k dejanskemu uresničevanju Milenijskih razvojnih ciljev. Spodaj je seznam organizacij, k se ukvarjajo z delom na tem področju, in v ta namen sprejemajo prostovoljne prispevke ali zaposlujejo prostovoljce.